Web siteleri, E-ticaret ve Pazarlama; hepsi bir arada. B?ylece siz de sevdi?iniz i?lere odaklanabilirsiniz.

G?zel bir siteye giden ilk ad?m  burada.

Weebly'nin s?r?kle-b?rak ?zellikli g??l? site olu?turma arac? ve rehberli kurulum deste?i, kod yazman?z dahi gerekmeden sizi fini? ?izgisine daha h?zl? ta??yacak.

G??l? e-ticaret ?zellikleriyle daha fazla sat?n

 • Vitrininizi ?zelle?tirmeniz ve ?r?nlerinizi sergilemeniz i?in g?zel tasar?mlar
 • Stoklar?n?z? y?netebilece?iniz, sipari?leri takip edebilece?iniz ve vergi d?zenlemeleri yapabilece?iniz eksiksiz bir platform
 • Geli?mi? ara?lar: Ger?ek zamanl? g?nderim, terk edilmi? sepet, kuponlar ve para birimleri
E-Ticaret Kutusu
E-ticaret Sipari?leri
E-ticaret Iphone
E-ticaret Sat??lar?

Dahili pazarlama ?zellikleri ile daha h?zl? b?y?y?n

 • Siteniz ve ma?azan?zla e?zamanl? basitle?tirilmi? e-postayla pazarlama
 • Birka? dakikada d?zenleyip g?nderebilece?iniz e-postalarla m??terilerinize ba?l?l?k kazand?r?n ve markan?z? tan?t?n
 • Google'da arama yapan sizi bulsun: Yeni m??teriler bulman?za, arama s?ralamas?nda y?kselmenize ve zirvede kalman?za yard?mc? olacak SEO (yaz?l?m motoru optimizasyonu) ara?lar?
Promote G?lgeleri

??letmenizi y?netmek i?in ofise  ba?l? kalmay?n

Sizi masan?za ba?layan zincirlerden kurtulun. Weebly, sitenizi veya ma?azan?z? t?m cihazlardan y?netmenize olanak tan?yan tek platformdur.

mobile iphone
mobile iphone-2
mobile android
mobile nexus

Arkan?zday?z

Bir web sitesi olu?turman?za ve hedeflerinize ula?man?za yard?mc? olmaya haz?r, ?d?l kazanm?? Ba?ar? Ekibimizle konu?un. Sevdi?i i?i yapan insanlarla dolu renkli bir a? olan Weebly Toplulu?u'na kat?l?n.

Sizi d?nyaya ba?layacak uygulamalar

Randevu ayarlama, muhasebe, canl? sohbet ve daha nice geli?mi? ?zelli?i kolayca eklemenizi sa?layacak 200'? a?k?n y?ksek kaliteli uygulamadan diledi?inizi se?in. Daha Fazla Bilgi

Uygulamalara ba?lan
Uygulamalara ba?lan
Uygulamalara ba?lan

Weebly ile sevdi?i i?i yapan milyonlarca insana kat?l?n

"Ba?arman? istiyorlar. Kendi kendinin patronu olman? istiyorlar."

- Vanessa

"Weebly ?irketimizde m??terilerimize g?ven veriyor."

- Patrick

"Milyonlarca ve milyonlarca insana eri?iminiz bulunuyor."

- Chris

Ma?azan?z? kurman?za, sat?? yapman?za ve b?y?menize yard?mc? olacak & ?zellikler

check in a circle Web Sitesi

check in a circle E-ticaret

 • S?r?kle-b?rak ?zellikli basit edit?r
 • Ad?m ad?m k?lavuz
 • ?nceden tasarlanm?? yerle?im d?zeni se?enekleri
 • Etki alan? adlar? ve profesyonel e-posta
 • Video arka planlar
 • Site istatistikleri
 • Bir blog olu?turun
 • S?n?rs?z ?r?n
 • Optimize edilmi? tek sayfada ?deme
 • Otomatik vergi hesaplay?c?
 • Ger?ek zamanl? nakliye fiyatlar?
 • Terk edilmi? sepet kurtarma
 • Kupon kodlar?
 • Dijital hediye kartlar?